SARS-CoV-2 (Koronavirus)

I forbindelse med Covid-19 (Koronavirus) er det en del prøvetaking av pasienter i henhold til retningslinjer fra FHI som blir tatt utenfor legekontoret. Dette gjøres for å skjerme andre pasienter og begrense videre smitte.
Vi opplever at det i forbindelse med prøvetaking blir filmet/tatt bilder som blir delt i sosiale medier av forbipasserende.
Vi håper at alle bidrar til å vise hensyn til sine medmennesker i den situasjonen vi befinner oss i nå og ikke bruker sosiale medier på en slik måte.

Vi minner om at dersom det er mistanke om at dere kan være smittet, så ringer dere legekontoret for råd/veiledning. Vi ber om at dere ikke møter opp på legekontoret, men kontakter oss på tlf. 770 89565. På grunn av pågang kan dere oppleve at det blir noe ventetid.

Dere kan følge med og holde dere oppdatert på: https://www.fhi.no/