Retten til å klage

Vi har et ønske om å levere gode tjenester til befolkningen i ETS, og jobber hele tiden med å bli bedre. Det er derfor viktig for å få tilbakemeldinger fra deg som bruker eller pårørende, og vi ønsker både ris og ros.

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.
Du kan lese mer om retten til å klage på www.helsenorge.no, se link under:

Www.helsenorge.no/rettigheter/klageordninger

Nettsiden inneholder også informasjon om pasientskadeerstatning.

Du kan gi tilbakemelding på telefon til kommuneoverlegen, via brev eller mail, men vi ber om at det ikke fremkommer personlige opplysninger i mail.
E-post adressen til kommuneoverlegen: nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no