Turnuskandidater – LIS 1

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger.

 

Formålet med LIS1-leger i allmenn praksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom LIS1-legen og den veiledende legen på legekontoret.

 

En LIS1-lege er en ferdig utdannet lege som har hatt minimum 6 måneder praksis på et sykehus før de kommer ut i allmennpraksis.