Personale

Grethe Solberg, autorisert helsesekretær / Kontorleder

Ingegerd Nilsen, autorisert helsesekretær

Sidsel Nygård, autorisert helsesekretær

Renee Andersen, autorisert helsesekretær

Beate Kirkestuen , autorisert helsesekretær

Elisabeth Gullholm, sykepleier

Britt Olfot,sykepleier

Elisabeth Dybvik Kristiansen,sykepleier

Stina Meyer Nibe, sykepleier

I tillegg jobber bioingenør Emad Qobiaa som vikar på laboratoriet.