Leger

 

Fastleger ved ETS Medisinske senter:

Anders Stormo, spesialist i allmennmedisin

Marius Christensen, spesialist i allmennmedisin

Odd Karstein Olsen, Spesialist i allmennmedisin

Johannes Rohtenpieler, Spesialist i allmennmedisin

Gunnar Smith-Andersen, fastlege

Ronny Andreassen,spesialist i allmennmedisin

Barbro Lill Hætta er felles kommuneoverlege for kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånaland.

Turnuslegene Alexander Karlsen og Andreas wathle fra 1/9 2015-1/3 2016