Leger

 

Fastleger ved ETS Medisinske senter:

Marius Christensen, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin

Abdisa Adugna, Fastlegevikar for Marius Christensen som er i permisjon t.o.m. Mars 2019

Cian Krogstad, Fastlege / Lege i spesialisering

Johannes Rohtenpieler, Fastlege/ Spesialist i allmennmedisin

Gunnar Smith-Andersen, Fastlege

Heine Andreassen, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin

Karianne Ytterstad, Fastlege / Lege i spesialisering

Erik Arild, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin , ETS turnus

Marit Karlsen, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin , ETS turnus

Nils M. Sæterbø, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin , ETS turnus

Barbro Lill Hætta er felles kommuneoverlege for kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland.