Leger

 

Fastleger ved ETS Medisinske senter:

Anders Stormo, spesialist i allmennmedisin (slutter 10 september. Kommunen er i prosess med å ansette ny lege i stillingen).

Marius Christensen, spesialist i allmennmedisin

Cian Krogstad,fastlege ( har overtatt etter Odd Karstein Olsen).

Johannes Rohtenpieler, Spesialist i allmennmedisin

Gunnar Smith-Andersen, fastlege

Ronny Andreassen,spesialist i allmennmedisin

Listen uten fast lege ( Tidligere Rebecca Lumb Sannum. Kommunen er i prosess med å ansette ny lege i stillingen).

Barbro Lill Hætta er felles kommuneoverlege for kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånaland.