Leger

 

Fastleger ved ETS Medisinske senter:

Marius Christensen, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin (Er i permisjon til sept 2019)

Abdisa Adugna, Fastlegevikar for Marius Christensen t.o.m 28/2-19

Eirik Havnen Bruun, Fastlegevikar for Marius Christensen fra 1/3-19

Cian Krogstad, Fastlege / Lege i spesialisering

Johannes Rohtenpieler, Fastlege/ Spesialist i allmennmedisin

Gunnar Smith-Andersen, Fastlege

Nadezda Wessel, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin Starter 1/3-19

Karianne Ytterstad, Fastlege / Lege i spesialisering

Erik Arild, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin , ETS turnus

Marit Karlsen, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin , ETS turnus

Nils M. Sæterbø, Fastlege / Spesialist i allmennmedisin , ETS turnus

Christine Strøm Skogstad er felles kommuneoverlege for kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland. Starter 1/4-19