Ansatte

ETS Medsinske Senter er et interkommunelat legekontor med tilsammen ca 5100 listepasienter. Kontoret består av kommmuneoverlege, fastleger, kontorleder, sykepleiere og helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også LIS1-leger på kontoret. LIS1-leger er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. LIS1-legene veiledes av en annen erfaren lege.