Ansatte

ETS Medsinske Senter er et interkommunelat legekontor med tilsammen ca 5100 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 4 sykepleiere samt 5 legesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også turnuskandidater på legekontoret. Turnuskandidatene er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidatene veiledes av en annen erfaren lege.