Priser

 

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.
Den nye tariffen er gjeldende fra 1.juli 2018
Egenandelstaket for 2019 er kr 2 369,- En gjør oppmerksom på at egenandelsfritaket kun gjelder for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept/- sykemeldinger og rekvisisjoner.
Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal o.l.

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt:  Kr. 155– dagtid/ 283,- på legevakt

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk:  Kr.49,-

En gjør oppmerksom på at faktura vil bli belastet med kr. 58.- i gebyr dersom en ikke betaler kontant med betalingsterminal!

Annet: Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer omfattes ikke av frikortordningen.
Viser til Normaltariffen 2018

EGNE PRISER FOR  ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER : Ta kontakt, eller slå opp i Normaltariffen.