Priser

 

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.
Den nye tariffen er gjeldende fra 1.juli 2017
Egenandelstaket for 2018 er kr 2 258,- En gjør oppmerksom på at egenandelsfritaket kun gjelder for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept/- sykemeldinger og rekvisisjoner.
Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal o.l.

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Konsultasjon hos allmenpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt:  Kr. 152– dagtid/ 274,- på legevakt

Tillegg hos spesialist i allmenmedisin ved konsultasjon/sykebesøk:  Kr.97,-/109,-

En gjør oppmerksom på at faktura vil bli belastet med kr. 54.- i gebyr dersom en ikke betaler kontant med betalingsterminal!

Annet: Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer omfattes ikke av frikortordningen.
Viser til Normaltariffen 2017

EGNE PRISER FOR  ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER : Ta kontakt, eller slå opp i Normaltariffen.