Priser

 

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner.

I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt:  Kr. 160,– dagtid/ 280,- på legevakt

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk dagtid/kveldstid:  Kr. 52,-

En gjør oppmerksom på at faktura vil bli belastet med kr. 59.- i gebyr dersom en ikke betaler kontant med betalingsterminal!

Annet: Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer omfattes ikke av frikortordningen.
Viser til Normaltariffen 2020

EGNE PRISER FOR  ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER : Ta kontakt, eller slå opp i Normaltariffen.