Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling i ordnær kontortid, du kan bestille timer på vår nettside via eportal eller per telefon.

Vi gjør oppmerksom på at legene bare har noen enkelttimer pr. dag som kan bestilles på eportal, om alle disse er opptatt vil det ikke si at det nødvendigvis er fritt for timer. Du kan da ringe til kontoret og bestille time, da vi også har timer som ikke legges ut på nett.

Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.