Om oss

ETS Medisinske Senter er et interkommunalt legekontor for kommunene Evenes og Tjeldsund med tilsammen 12 legestillinger, derav 7 fastlegestillinger, en fastlegestilling er fordelt på 3 leger hvor de jobber i turnus 14 dager av gangen (Nordsjø-turnus), 2 LIS1-leger (tidligere kalt Turnuslege) og felles kommuneoverlege som skal betjene en befolkning på tilsammen ca 5600 innbyggere.Kontoret er lokalisert på Evenskjer i Sør-Troms ca 25 min kjøretur fra Harstad, og ligger 10 min kjøretur unna Harstad-Evenes flyplass. Kontoret ligger i naturskjønne omgivelser langs Tjeldsundet og har store muligheter for friluftsliv til lands og til vanns.Legene er erfarne fastleger med mye kompetanse, og det benyttes blant annet ultralyd i vurdering/behandling av pasientene.

Legesenteret er kommunalt og fastlegen betaler leie til kommunen for kontor og hjelpepersonell. Eget velutrustet laboratorium.