Kontakt

Legekontorets  besøks adresse:

ETS Medisinske Senter
Revegårdsveien 10
9440 Evenskjer

Fakturaadresse: Skånland kommune,Pb 240 9439 Evenskjer. Merk faktura ETS Medisinske senter

Pasienttelefon: 770 89 565

Ved akutte hendelser tlf: 770 89 555 (andre henvendelser vil bli avvist)

Ved livstruende tilstander ring 113.

Pandemitelefon: 902 84 955

For samarbeidspartnere tlf 770 89 566 (pasienthenvendelser vil bli avvist)
epost: kontakt.etsmedsenter@tjeldsund.kommune.no  (NB! denne mail adressen skal kun brukes til administrative henvendelser. Pasienthenvendelser vil IKKE bli besvart)

Pasienter bes bruke EPortal løsningen som du finner informasjon om på hjemmesiden.

Vi gjør oppmerksom på at legene bare har noen enkelttimer pr. dag som kan bestilles på eportal, om alle disse er opptatt vil det ikke si at det nødvendigvis er fritt for timer. Du kan da ringe til kontoret og bestille time, da vi også har timer som ikke legges ut på nett.