Kontakt

Legekontorets  besøks adresse:

ETS Medisinske Senter
Revegårdsveien 10
9440 Evenskjer

Fakturaadresse: Skånland kommune,Pb 240 9439 Evenskjer. Merk faktura ETS Medisinske senter

Pasienttelefon: 770 89 565

Ved akutte hendelser tlf: 770 89 555 (andre henvendelser vil bli avvist)

Ved livstruende tilstander ring 113.

For samarbeidspartnere tlf 770 89 566 (pasienthenvendelser vil bli avvist)
epost: kontakt@etsmedsenter.nhn.no (NB! denne mail adressen skal kun brukes til administrative henvendelser. Pasienthenvendelser vil IKKE bli besvart)

Pasienter bes bruke EPortal løsningen som du finner informasjon om på hjemmesiden.