Aktuelt

27.09.2016
Problemer med telefonsystemet

ETS medisinske senter har dessverre store problemer med telefonsystemet, og er blant annet uten telefonsvarer for tiden. Skånland kommune arbeider med å utbedre dette, og vi beklager at dette skaper utfordringer for våre pasienter og samarbeidspartnere. Vi minner i den forbindelse om telefontiden fra 0830-11 og fra 12 -14 på hverdager, unntatt onsdag da telefontiden er fra 09-11 og 12-14.

————————————————————————————————————————————————————————–
06.09.2016
ETS medisinske senter fikk to nye hyggelige turnusleger 1/9 2016 nemlig Marte Torgersen som kommer fra Narvik, og Sara Johnsen fra Harstad. De skal jobbe i kommunene frem til 1 mars 2017 og skal i tillegg til pasienter på legekontoret ha både legevakt, helsestasjonsarbeid og være på sykehjemmene.
————————————————————————————————————————————————————————–

01.01.2016
Vi ber alle pasienter til å sjekke betalingsautomaten selv om de har frikort. Dette fordi du må betale for utstyr, medisiner og andre tillegg som ikke dekkes av Folketrygden. Om du forlater kontoret uten å betale vil du automatisk få tilsendt giro med ekspedisjonsgebyr per post.
————————————————————————————————————————————————————————–

30.08.2016
OBS!! VI ber alle pasienter som mistenker at de kan ha en smittsom sykdom som eks magesjau, MRSA og andre sykdommer der du risikerer å smitte andre pasienter eller ansatte på legekontoret om å ta kontakt med legekontoret på telefon først slik at vi får forberedt en slik konsultasjon utfra gjeldende rutiner med smittebekledning,eget smitterom ol.
—————————————————————————————————————————————————————————–